Outplacement / Recol·locació

 

 

Aquest servei d'"Outplacement" té l’objectiu de promoure una estratègia empresarial emmarcada en la RSC (Responsabilitat Social Corporativa) per a la reestructuració dels recursos humans, amb el suport i assessorament de professionals, minimitzant els riscos.  

 

EN QUÈ ET PODEM AJUDAR COM A PIME?
 

 • Cuidar la teva imatge pública i reputació (Corporate Branding).
   
 • Millora del clima laboral, demostrant compromís amb el personal.
   
 • Participar en pràctiques responsables, ètiques i humanes amb els professionals afectats que s’han de desvincular de l’empresa, i reubicar-los amb les millors condicions i en el mínim temps possible.
   
 • Acompanyament i suport als responsables de la gestió del talent, en relació amb la càrrega de treball i a nivell emocional.
   
 • Minimitzar el nombre de litigis, amb l’estalvi de temps i econòmic que se’n deriva.
   
 • Complir amb la llei: Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, i arts. 3.2 i 9 del Reial Decret 1483/2012, de 29 d’octubre.

 

 

Si ets una Pime i estàs en un procés de reestructuració i necessites d’aquest servei, t’ajudem! Contacta'ns indicant el teu Nom, Cognoms, email i telèfon, i envia-ho a vmoreno@pimec.org.